4 класс

25.04.2020

 

Прадмет  

Тэма ўрока

Вучэбныя матэрыялы

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні (вынікі выканання прадстаўляюцца настаўніку)

Час прадстаўлення задання настаўніку

  9.00-9.45   

бел. літ.

         
9.55-10.40

бел. мова

         
11.00-11.45

матэмат.

         
12.05-12.50

АБЖ

 

 

 

 

 

13.00-13.45

выяўл.маст.

 

 

 

 

 

свернуть

24.04.2020

 

Прадмет  

Тэма ўрока

Вучэбныя матэрыялы

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні (вынікі выканання прадстаўляюцца настаўніку)

Час прадстаўлення задання настаўніку

  9.00-9.45   

чал. і свет

Тэма:Тут мінуўшчына з сучаснасцю сышліся.

 

Заданне:Прачытаць стар.122-126.Адказаць на пытанні на старонцы127-128.

Выканаць заданні на картках.

 

9.55-10.40

руск. мова

Тема:Глаголы-исключения 2 спряжения.

 

1.Выполняю письменно упражнение 110(Перепишите загадку с отгадкой,употребите глаголы в форме 3-го лица единственного числа ,настоящего времени,допишите окончания имён прилагательных.0

2.Работа с рубрикой Говорите правильно,выучить глаголы-исключения.

3.Упражнение 111(письменно проспрягайте 3 любых глагола-исключения по образцу.)

4.Среди слов найди глаголы-исключения,запишите их в форме3-го лица множественного числа,выделите окончания,обозначьте спряжение,подчеркните глаголы-исключения.

5.Домашнее задание :упражнение 114,выучить стихотворение наизусть, с  2 глаголами-исключениями составьте и запишите словосочетания по схеме.

 

11.00-11.45

матэмат.

Тэма:Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік віду 272 на 34.

 

1.Знаёмлюся з новым відам дзялення на стар.100 ў рамачцы.

2.выконваю пісьмова нумары 1,2,3,4,5.

3.Дамашняе заданне: старонка 101,нумар 1,2.

15.00-18.00.

12.05-12.50

музыка

 

 

 

 

 

свернуть

23.04.2020

 

Прадмет  

Тэма ўрока

Вучэбныя матэрыялы

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні (вынікі выканання прадстаўляюцца настаўніку)

Час прадстаўлення задання настаўніку

  9.00-9.45   

руск. літ.

Тема: Люк  Бессон.Артур и минипуты.

 

1.Чтение рассказа Знатока о Люке Бессоне.

2.Чтение главы из повести на страницах 95-102.

3.Домашнее задание:научиться перессказывать 1 и 2 главу.

 

9.55-10.40

ням. мова

Адзенне маіх сяброў

 

пр. 3c, d, ст. 77-78 – пісьмова

пр. 7а, ст. 79 – запісаць ў граматычны даведнік

пр. 7b, ст. 80 - пісьмова

https://learningapps.org/display?v=pgntgzogt17

https://learningapps.org/display?v=pb5kw610k18

https://learningapps.org/display?v=2ytpu4yc

https://learningapps.org/display?v=ptpitb1tc18

Напішы, якое адзенне носіш ты. Наступныя пытанні табе дапамогуць.

Welche Kleidung trägst du?

Was trägst du besonders gern?

Was trägst du in der Schule?

Was trägst du im Winter?

Was trägst du im Sommer?

 

11.00-11.45

руск. мова

Тема: Правописание безударных личных окончаний глаголов в форме настоящего и будущего времени.

 

1.Выучить правило на странице 70.

2.Упражнение106(Письменно дополните предложения подходящими по смыслу глаголами в нужной форме,выделите окончание, над глаголами сверху обозначьте спряжение.)

3.Работа с рубрикой говорите правильно на странице 71.

4.Упражнение 107 (прочитать текст,выписать формы глагола хотеть,обозначить окончания.)

5.Работа с рубрикой говорите правильно на странице 72.

Домашнее задание:упражнение 109 (Запишите советЗнайки,вместо точек вставь глагол хотеть в нужной форме.)

 

15.00-18.00.

12.05-12.50

прац.навуч

 

 

 

 

 

13.00-13.45

фіз. к. і зд.

 

 

 

 

 

свернуть

22.04.2020

 

Прадмет  

Тэма ўрока

Вучэбныя матэрыялы

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні (вынікі выканання прадстаўляюцца настаўніку)

Час прадстаўлення задання настаўніку

  9.00-9.45   

бел. літ.

Байка Уладзіміра Правасуда “Вадзянік і Лесавік

 

1.Прачытаць байку Уладзіміра Правасуда “Вадзянік і Лесавік.”

2.Адказаць на пытанні на старонцы 65.

3.Прачытаць верш Пятруся Броўкі “А ты хоць дрэва пасадзіў.”

4.Адказаць на пытанні да верша на старонцы 66.

5.Дамашняе заданне:навучыцца выразна чытаць байку.

6.Вывучыць верш Пятруся Броўкі “А ты хоць дрэва пасадзіў” на памяць.

 

9.55-10.40

бел. мова

Тэма:Правапіс дзеясловаў на –ся,-цца.

 

2.Спачатку чытаю правіла на старонцы 74.

2.Выконваю пісьмова практыкаванне 122.(утварыце дзеясловы па ўзоры,

дапоўніце сказы дзеясловамі і запішыце іх.

3.Выконваю пісьмова практыкаванне124(дапоўніце сказы прапанаваным дзеясловам у форме прошлага часу,выканай па ўзоры.)

4.Выконваю пісьмова практыкаванне 126 (выпісаць з верша дзеясловы ўжытыя ў неазначальнай форме,паставіць націск, змяніць дзеясловы так,каб яны адказвалі на пытанне што зробіць?Вызначыце час,лік і род астатніх дзеясловаў.

Дамашняе заданне:Практ.127(З дужак выберы дзеяслоў,які падыходзіць па сэнсе.)

 

11.00-11.45

матэмат.

Задачы на знаходжанне невядомага па дзвюх рознасцях.

 

1.Рашаю пісьмова задачу ў чырвонай рамачцы,затым нумары:1,2,3,4.

Дамашняе заданне:старонка 99,нумар1,2.

 

12.05-12.50

ням. мова

Прад-меты адзен-ня ў маёй шафе

 

Пр. 2а, ст. 76 https://yadi.sk/d/N1jzIeE6S6M7XQ

Пр. 2b, ст. 77 – пісьмова, пр. 3а, b, ст. 77-78 – пісьмова

https://yadi.sk/i/rTAcxAK5a3wuzg

 

 

13.00-13.45

час зд. і сп.

 

 

 

 

 

свернуть

21.04.2020

 

Прадмет  

Тэма ўрока

Вучэбныя матэрыялы

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні (вынікі выканання прадстаўляюцца настаўніку)

Час прадстаўлення задання настаўніку

  9.00-9.45   

ням. мова

Адзенне

 

Ст. 102-103 запісаць у слоўнік

Пр. 1а, ст. 75 https://yadi.sk/d/510Y2Ts2hQJWhA

Д/з ст. 102-103  – вывучыць

Д/з ст. 102-103  – вывучыць

Viber +375333566083 a-kulinka@mail.ru

9.55-10.40

матэмат.

Тэма:Замацаванне.

 

 

  1. Пісьмова выканаць наступныя нумары:1,3,4,5,6 на старонцы 94-95.
  1. Дамашняе заданне нумар1,2 на старонцы 95

15.00-18.00.

11.00-11.45

руск. мова

Тема урока:Правописание безударных личных окончаний глаголов в форме настоящего и будущего времени.

 

  1. Знакомлюсь с правилом на страницах 64-65.
  2. Устно работаю над упражнением 95.
  3. Письменно упражнение.96(Поставь глаголы в форму 1-го лица ,множественного числа, настоящего времени,запишите парами по образцу,обозначьте безударные окончания глаголов.
  4. Упражнение97(запиши глаголы в 2 столбика,сначала глаголы 1 спряжения,затем глаголы 2 спряжения,пользуйтесь алгоритмом рассуждения на стр.66,выделите окончание глаголов)

Домашнее задание: упражнение 99(подобрать к фразеологизмом глаголы,выделите окончание глаголов.)

 

12.05-12.50

руск.літар.

Тема:Астрид Линнндг”  Пеппи Длинный чулок.”

 

Задание:1.Прочитать самастоятельно произведение на странице 86-93

2.Ответить на вопросы по тексту на странице 93.

3.Домашнее задание:Краткий перессказ на странице 86-93.

 

13.00-13.45

фіз. к. і зд.

 

 

 

 

 

свернуть

20.04.2020

 

Прадмет  

Тэма ўрока

Вучэбныя матэрыялы

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні (вынікі выканання прадстаўляюцца настаўніку)

Час прадстаўлення задання настаўніку

  9.00-9.45   

бел. літ.

Прачытаць самастойна твор Клён  Міхася Пазнякова.

.

 

Заданне  да твора:адказаць на пытанні на старонках6о-61

Дамашняе заданне:Зрабі малюнкі,як выглядае клён у розныя поры года     адлюстравпаныя ў творы.

 
9.55-10.40

бел. мова

Тэма ўрока:Неазначальная форма дзеяслова.

 

1.Спачатку ўважліва чытаю правіла на старонцы 71.

2.Затым выконваю практыкаванне 117.(Заданне: перапісаць верш,падкрэсліць дзеясловы ў неазначальнай форме).Практыкаванне 119(перапісаць і змяніць дзеясловы па ўзоры,падкрэсліць дзеясловы ў неазначальнай форме)

Практыкаванне для самастойнай работы.

Выпішы толькі дзеясловы ў неазначальнай форме

Бяжыць,бегчы,устае,устане,не уставаць,пакладзе,пакласці,гуляць,спявала,

малявалі,гаварыць,спяваць,кукарэкае,кукарэкаць.

Дамашняе заданне: практыкаванне 121.

 Спішы прыказкі,раскрый дужкі,падкрэслі дзеясловы ў неазначальнай форме.

 

11.00-11.45

матэмат.

Тэма:Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік з астачай.

Передача информации с  15.00-18.00.

 

1.Уважліва разглядаю дзяленне ў чырвонай рамачцы на старонцы 92.

2 Абавязкова самастойна выконваю нумары:1,3,4,5.

3.Дамашняе заданне: нумар 1,2  на старонцы  93.

 с  15.00-18.00.

12.05-12.50

АБЖ

 

 

 

 

 

13.00-13.45

выяўл.маст.

 

 

 

 

 

свернуть